PRAVILA DARIVANJA POVODOM 50 GODINA ZLATARNE ČERNI

ČERNI D.O.O., P. PRERADOVIĆA 4, BJELOVAR, OIB: 58992287095
“POLA STOLJEĆA SA VAMA”

Članak 1.
ORGANIZATOR
Nagradno darivanje priređuje i organizira: ČERNI D.O.O., P. PRERADOVIĆA 4, BJELOVAR, OIB: 58992287095, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG DARIVANJA
Nagradno darivanje provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradno darivanje provodit će u sklopu proslave obljetnice 50 godina rada Zlatarne Černi i tradicionalnog blagdanskog darivanja Zlatarne Černi. Nagradno darivanje će početi 18. prosinca 2022. godine objavom facebook posta na facebook stranici Zlatarne Černi, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora.

Članak 4.
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradno darivanje povodom proslave obljetnice rada Zlatarne Černi ima jednu nagradu.
Tradicionalno božićno darivanje Zlatarne Černi povodom blagdana ima jednu nagradu.
Za svaku promociju dodjeljuju se po jedna nagrada koje po završetku trajanja nagradnih darivanja.
Nagrada za tradicionalno božićno darivanje Zlatarne Černi povodom blagdana je:
CALYPSO CHRONO SPORTSKI CRNO-CRVENI SAT SA GUMIRANOM NARUKVICOM
Nagrada za darivanje povodom proslave obljetnice rada Zlatarne Černi je Esprit sat:
ESPRIT SAT SA KOŽNOM CRNOM NARUKVICOM I CIRKONIMA
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Zlatarne Černi i napraviti sljedeće:
1. Označiti objavu i stranicu Zlatarne Černi sa “sviđa mi se”
2. U komentar ispod objave napišite koji sat želite osvojiti uz poruku lijepih želja povodom blagdana i nove godine i označiti 3 osobe s vaše liste prijatelja kome je vaša blagdanska poruka namijenjena.
3. Objavu darivanja podijeliti javno na svom profilu.
U obzir će doći svi sudionici do 23.prosinca 2022. U 23:59 kada prijave za nagradno darivanje završavaju

Članak 7.
ODABIR DOBITNIKA
Dvije najkreativnije čestitke povodom blagdana nagradit ćemo satom koji su korisnici naznačili u komentaru uz uvjet da su poštovali pravila darivanja opisana u članku 6. Najkreativnije blagdanske čestitke odabrat će djelatnici poslovnice Zlatarne Černi 24.prosinca 2022. godine kada ćemo objaviti sretnog dobitnika ili dobitnicu javno putem posta na facebook stranici Zlatarne Černi.

Članak 8.
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik darivanja bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici I privatnom porukom putem Messenger servisa u kojoj će biti upućen na broj telefona poslovnice Zlatarne Černi radi dogovora oko preuzimanja nagrade. Osobnim preuzimanjem ili preuzimanjem putem dostave nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Članak 9.
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom darivanju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom darivanju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom darivanju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11.
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 24. prosinca 2022. godine na službenoj facebook stranici Organizatora Zlatarna Černi https://www.facebook.com/zlatarna.cerni u komentarima ispod objave nagradnog natječaja I posebno objavljenim postom kada ćemo svim sudionicima javno objaviti sretnog dobitnika ili dobitnicu.

Članak 12.
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

Članak 13.
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 14.
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom darivanju tom sudioniku.

Članak 15.
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog darivanja nadležan je Općinski sud u Bjelovaru.

Članak 16.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG DARIVANJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17.
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18.
NAPOMENA
Ovao Nagradno darivanje nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Zlatarna Černi d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Zlatarna Černi ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Bjelovar, 18. prosinca 2022. godine

Organizator
Zlatarna Černi